واحد تقطیر اتمسفری هیدروکربن‌های نیمه سنگین قم


کارفرما
: شرکت ساینا شیمی بهشت

نوع قرارداد: EPC

محصول/ ظرفیت: انواع فرآورده‌های نفتی/ 60 هزار مترمکعب در سال

وضعیت فعلی پروژه: بهره‌برداری: شهریور 1397

واحد تقطیر اتمسفری هیدروکربن‌های نیمه سنگین به ظرفیت 60 هزار مترمکعب در سال توسط تیم فنی شرکت ساینوتک طراحی و اجرا شده است.

این واحد در شهرک صنعتی شکوهیه قم بوده و در شهریور 1397 به بهره‌برداری رسید.

مدت زمان اجرای این پروژه 24 ماه بوده و محصولات حاصل از تقطیر اتمسفری هیدروکربن‌های نیمه سنگین شامل: حلال 402، نفت سفید، نفتای سنگین و گازوئیل بوده است.

تقطیر یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین فرآیندهای مورد استفاده برای جداسازی مواد بر اساس اختلاف در نقطه جوش آنهاست.

این فرآیند یکی از روش‌های مستقیم جداسازی است که به صورت حرارت دادن به مخلوط و سرد کردن بخارات حاصل از آن انجام می‌شود.

در این واحد صنعتی از یک برج تقطیر پرشده به صورت عملکرد منقطع استفاده شده است.

از نفتای سنگین در تولید بنزین، سوخت جت و انواع حلال استفاده می‌شود.

حلال 402 نیز در صنایع ساخت رنگ حلالی کاربرد وسیعی دارد.

از نفت سفید نیز در سوخت جت و راکت و همچنین به عنوان حلال در فرآیندهای تولید فلزات استفاده می‌شود.

گازوئیل نیز به صورت گسترده به عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی کاربرد دارد.