مقالات

<strong>طراحی خط تولید کود سولفات پتاسیم ساینوتک</strong>

طراحی خط تولید کود سولفات پتاسیم ساینوتک

فرآیند کوره مانهایم یکی از پرکاربردترین و اقتصادی‌ترین روش‌ها برای تولید کود سولفات پتاسیم است. فرآیند تولید کود سولفات پتاسیم ساینوتک نیز مبتنی بر روش کوره مانهایم است که در دنیا و ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

<strong>نقش سولفات پتاسیم ساینوتک در سلامت و مقاومت گیاهان</strong>

نقش سولفات پتاسیم ساینوتک در سلامت و مقاومت گیاهان

کود سولفات پتاسیم ساینوتک نقش مهمی در بهبود فعالیت آنزیم‌های مختلف گیاهان، تنظیم اسمزی گیاهان، حفظ تعادل میان یون‌ها، افزایش میزان فتوسنتز گیاه، متابولیزه کردن گونه‌های فعال اکسیژن، افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری، آفات و تنش‌های حرارتی و آبی، افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های غیرزیستی خارجی و در نهایت بهبود عملکرد رشد میوه و افزایش راندمان می‌شود

<strong>تاثیرات کود سولفات پتاسیم ساینوتک بر روی گیاهان در صنعت کشاورزی</strong>

تاثیرات کود سولفات پتاسیم ساینوتک بر روی گیاهان در صنعت کشاورزی

کود سولفات پتاسیم ساینوتک به عنوان تامین‌کننده دو عنصر پتاسیم و گوگرد تقریبا برای همه گیاهان کاربرد دارد. این کود دو عنصر پتاسیم و گوگرد که دو عنصر ضروری و حیاتی برای رشد گیاهان هستند را فراهم می‌کند. عموما استفاده از سولفات پتاسیم برای مواقعی است که نیاز به کاهش pH در خاک وجود دارد

بررسی فناوری و تکنولوژی ساینوتک برای طراحی خط تولید سولفات پتاسیم

بررسی فناوری و تکنولوژی ساینوتک برای طراحی خط تولید سولفات پتاسیم

طراحی خط تولید سولفات پتاسیم ساینوتک به نحوی است که شارژ مواد اولیه شامل پتاسیم کلرید (9/0 تن به ازای هر تن محصول) و اسید سولفوریک (6/0 تن به ازای هر تن محصول) به صورت پیوسته در کوره منهایم تعبیه شده ساینوتک انجام می­شود و محصول سولفات پتاسیم به طور پیوسته تولید می­شود.