مقالات

<strong>نصب و راه‌اندازی سیستم اسکرابینگ ساینوتک</strong>

نصب و راه‌اندازی سیستم اسکرابینگ ساینوتک

اسکرابرهای تر طراحی شده در ساینوتک که می‌توانند از نوع برج اسکرابر تر پر شده، برج اسکرابر تر سینی‌دار و یا سیکلونیک اسکرابر باشند، عموما دارای دو ورودی و دو خروجی هستند. ورودی اول، فاز گازی حاوی اجزای گازی و ذرات جامد و ورودی دوم، فاز مایعی است که از طریق نازل‌های تعبیه شده در اسکرابر وارد می‌شود.