تیم ما

تیم مدیریتی و فنی ساینوتک


امین کمانکش

 

رئیس هیات مدیره و مدیر بخش فرآیند

 

دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه های صنعتی شریف و علم و صنعت ایران

 

A.kamankesh@scinnotech.com


بابک بهادری


مدیر عامل


دانش آموخته مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه شریف


B.bahadori@scinnotech.com


 

 

ذبیح‌الله کریمی فر

 

عضو هیات مدیره و مدیر پروژه ها

 

 دانش آموخته مدیریت دانشگاه تهران

 

 

Z.karimifar@scinnotech.com

 

 

سعید مهاجرانی

 

 مدیر بخش کنترل و ابزار دقیق

 

دانش آموخته مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

 

S.mohajerani@scinnotech.com

 

 یوسف حاج مبینی

 

 

 مدیر بخش برق

 

دانش آموخته مهندسی برق از

State University of New York

Y.hajmobini@scinnotech.com

  

سینا ستوده 

 

 مدیر بخش طراحی مکانیک

 

 

دانش آموخته مهندسی هوافضا – سازه از دانشگاه تهران

 

 

 میثم جوادزاده

 

مدیر اجرایی پروژه ها

 

دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

 

M.javadzadeh@scinnotech.com

 

 سعید فراهانی

 

 مدیر بخش تحقیق و توسعه بازار

 

دانش آموخته گیاه پزشکی و سم شناسی از دانشگاه تهران

 

S.farahani@scinnotech.com

 

علی رشاد

 

مشاور بخش طراحی مکانیک

 

دانش آموخته مهندسی مکانیک و انرژی از دانشگاه صنعتی شریف

 

سمیرا‌‌‌ کفاش‌زاده محلاتی

 

 مدیر بازرگانی(داخلی و خارجی)

 

دانش آموخته مدیریت صنعتی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

کیوان مرادی

 

مشاوره بخش کنترل و ابزار دقیق

 

دانش‌آموخته فیزیک از دانشگاه رازی کرمانشاه

 

وحید اسلامی‌منش

 

مشاور بخش فرآیند

 

دانش‌آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف