نحوه، مقدار و زمان مصرف کود سولفات پتاسیم ساینوتک

<strong>نحوه، مقدار و زمان مصرف کود سولفات پتاسیم ساینوتک</strong>

نحوه مصرف کود سولفات پتاسیم ساینوتک

کود سولفات پتاسیم ساینوتک به دلیل داشتن پتاسیم و گوگرد یکی از کودهای پرمصرف کشاورزی محسوب می‌شود. این کود برای بسیاری از محصولات کشاورزی اعم از باغی و زراعی مانند: انواع میوه‌ها، انواع مرکبات، سبزیجات، مغزها، گردو، بادام، فندق، کلزا، آفتابگردان، پیاز، کلم و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سولفات پتاسیم پودری و کریستال ساینوتک عموما در حالت محلول‌پاشی و کود آبیاری مورد استفاده قرار گرفته و سولفات پتاسیم گرانول ساینوتک در حالت کود آبیاری، خاکی و چال کود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر به دلیل تفاوت در میزان و سینتیک حل شدن این کود در آب است. سولفات پتاسیم ساینوتک برای باغات، سبزی و صیفی، محصولات زراعی و گلخانه‌ها قابل استفاده است.

این کود به صورت همزمان پتاسیم و گوگرد را در تمامی مراحل رشد گیاهان بویژه مراحل پایانی رشد میوه‌ها فراهم می‌کند. این کود موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، زودتر رسیدن محصولات و انباشته شدن قند در آنها، افزایش دهنده سطح روغن در دانه‌های روغنی و ایجاد کننده pH اسیدی برای قابلیت جذب عناصر بالاست. استفاده از این کود باید با مطالعه دقیق شرایط آب و هوایی، نوع محصول، آنالیز خاک، اسیدی یا قلیایی بودن خاک و … انجام شود.

مقدار و زمان مصرف کود سولفات پتاسیم ساینوتک

استفاده از کود سولفات پتاسیم ساینوتک عموما طی دوره رشد گیاه انجام می‌شود. کودهی به روش آبیاری معمولا طی 2 یا 3 نوبت در دوران رشد گیاه خواهد بود.

برای محصولات باغی، میزان استفاده از این کود به صورت “50 تا 200 گرم برای هر درخت” و یا “30 تا 40 کیلوگرم در هکتار” برای روش کود آبیاری است. مصرف این میزان کود سولفات پتاسیم طی دوره رشد و در 2 نوبت انجام می‌شود. در صورتی که برای محصولات باغی به روش محلول‌پاشی استفاده شود، میزان استفاده از کود 2 تا 4 کیلوگرم در هر هکتار است. برای روش خاکی و چالکود، میزان استفاده از سولفات پتاسیم برای محصولات باغی 120 تا 200 کیلوگرم در هکتار و به صورت چالکود زمستانه است.

برای محصولات زراعی، در روش کود آبیاری، 15 تا 20 کیلوگرم بر هکتار و در دو مرحله در طی دوره رشد گیاه استفاده می‌شود. در روش محلول‌پاشی، 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار و در روش خاکی و چالکود، 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار و در مرحله آماده‌سازی زمین قبل از کاشت استفاده می‌شود.

برای محصولات گلخانه‌ای و سبزیجات نیز، در روش کود آبیاری، 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار و در دو مرحله در طی دوره رشد گیاه استفاده می‌شود. در روش محلول‌پاشی، 1 تا 3 کیلوگرم در هکتار و در روش خاکی و چالکود، 25 تا 50 کیلوگرم در هکتار طی 2 تا 3 نوبت از شروع دوره رشد انجام می‌شود.

جدول زیر مقدار و زمان مصرف کود سولفات پتاسیم ساینوتک را برای روش‌های مختلف کوددهی جمع‌بندی کرده است.

مقدار و زمان مصرف کود سولفات پتاسیم ساینوتک برای روش‌های مختلف کوددهی

محصولات کشاورزی    روش کوددهیمقدارمصرفدوره زمانی
محصولات باغیکود آبیاری50 تا 200 گرم برای هر درخت یا 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار2 مرحله طی دوره رشد
محصولات باغیمحلول پاشی2 تا 4 کیلوگرم در هکتار
محصولات باغیخاکی و چالکود120 تا 200 کیلوگرم در هکتارچالکود زمستانی
محصولات زراعیکود آبیاری15 تا 20 کیلوگرم در هکتار2 مرحله طی دوره رشد
محصولات زراعیمحلول پاشی1 تا 2 کیلوگرم در هکتار
محصولات زراعیخاکی و چالکود100 تا 150 کیلوگرم در هکتارمرحله آماده‌سازی زمین قبل از کاشت
سبزیجات و محصولات گلخانه‌ایکود آبیاری15 تا 20 کیلوگرم در هکتار2 مرحله طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه‌ایمحلول پاشی1 تا 3 کیلوگرم در هکتار
سبزیجات و محصولات گلخانه‌ایخاکی و چالکود25 تا 50 کیلوگرم در هکتار2 تا 3 مرحله از شروع رشد
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.