پروژه ها

ادامه مطلب
پارک کودهای کشاورزی و صنایع وابسته عسلویه/ چابهار

پارک کودهای کشاورزی و صنایع وابسته عسلویه/ چابهار

ادامه مطلب
کارخانه سولفات آمونیوم گرانول و کریستال رفسنجان2

کارخانه سولفات آمونیوم گرانول و کریستال رفسنجان2

ادامه مطلب
واحد تقطیر اتمسفری هیدروکربن‌های نیمه سنگین قم

واحد تقطیر اتمسفری هیدروکربن‌های نیمه سنگین قم