مجتمع کود شیمیایی کیان


کارفرما: شرکت کود شیمیایی کیان


نوع قرارداد: مطالعات فاز صفر پروژه


محصول/ ظرفیت: کود دی آمونیوم فسفات/ 700 هزار تن در سال


وضعیت فعلی پروژه: پایان مطالعات: دی ماه 1401


شرکت کود شیمیایی کیان در نظر دارد تا مجتمع کود شیمیایی را در چابهار احداث کند.شرکت ساینوتک مطالعات فاز صفر این پروژه را برای احداث واحدهای صنعتی تولید اسید سولفوریک از گوگرد،اسید فسفریک از خاکه فسفاتی، آمونیاک و دی آمونیوم فسفات انجام داده است.

کل سرمایه‌گذاری این پروژه 620 میلیون یورو و زمان اجرای آن 36 ماه در نظر گرفته شده است.

اسید سولفوریک، اسید فسفریک و آمونیاک تولیدی در این مجتمع به عنوان محصولات میانی بوده و ماده اولیه تولید محصول اصلی این واحد یعنی کود دی آمونیوم فسفات است.قرار است در این واحد 700 هزار تن در سال کود دی آمونیوم فسفات تولید شود که یکی از مهم‌ترین کودهای فسفردار- نیتروژن‌دار است.