پارک کودهای کشاورزی و صنایع وابسته عسلویه/ چابهار

 

کارفرما: گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس (پترول)


نوع قرارداد: مطالعات فاز صفر پروژه


محصول/ ظرفیت: انواع کودهای کشاورزی/ 800 هزار تن در سال


وضعیت فعلی پروژه: پایان مطالعات: اردیبهشت 1402


گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) در نظر دارد تا پارک تخصصی کودهای کشاورزی و صنایع وابسته را در عسلویه و چابهار اجرایی نماید. شرکت ساینوتک طی دو قرارداد مشاوره، مطالعات فاز صفر پروژه را انجام داده است. این پروژه شامل واحدهای تولید محصولات میانی مانند اسید سولفوریک از گوگرد، اسید فسفریک از خاکه فسفاتی و هیدروکسید پتاسیم است. 


همچنین محصولات نهایی این پارک‌ها شامل کودهای پرمصرف کشور اعم از: گوگرد بنتونیتی و میکرونیزه، اوره پوشش‌دار، کودهای سوپر فسفات، کودهای آمونیوم فسفات، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، اوره فسفات و مونوپتاسیم فسفات است. شرکت ساینوتک ضمن بررسی فنی هر یک  از فرآیندهای تولید، نسبت به انجام مطالعات بازار جهانی و داخلی این محصولات اقدام نموده و مطالعات و تحلیل اقتصادی پروژه را نیز انجام داده است. کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای هر یک از پارک‌ها حدود 400 میلیون دلار و زمان اجرای پروژه‌ها 48 ماه براورد شده است.