کارخانه سولفات آمونیوم گرانول یزد

کارفرما: شرکت بادرام پیشرو آریا

نوع قرارداد: اصلاح و بهینه‌سازی خط تولید

محصول/ ظرفیت: سولفات آمونیوم

وضعیت فعلی پروژه: بهره‌ برداری: بهمن 1399

پروژه اصلاح و بهینه‌سازی خط تولید سولفات آمونیوم گرانول در پاییز 1399 آغاز و در بهمن 1399 به پایان رسیده است.

شرکت ساینوتک ضمن شناسایی چالش‌ها و ایرادات خط تولید سولفات آمونیوم شرکت بادرام پیشرو آریا اقدام به عیب‌یابی، بهینه‌سازی پارامترها و رفع مشکلات خط تولید پرداخته است.

پس از انجام اصلاحات و فرآیندهای بهینه‌سازی مشکلات این خط تولید به طور کامل مرتفع شده و تولید محصول گرانول سولفات آمونیوم تا به امروز بدون مشکل در این واحد صنعتی ادامه پیدا کرده است.

سولفات آمونیوم به عنوان کود کشاورزی حاوی نیتروژن و گوگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.