کارخانه سولفات آمونیوم گرانول یزد

کارفرما: شرکت بادرام پیشرو آریا


نوع قرارداد: اصلاح و بهینه‌سازی خط تولید


محصول/ ظرفیت: سولفات آمونیوم


وضعیت فعلی پروژه: بهره‌ برداری: بهمن 1399


پروژه اصلاح و بهینه‌سازی خط تولید سولفات آمونیوم گرانول در پاییز 1399 آغاز و در بهمن 1399 به پایان رسیده است. شرکت ساینوتک ضمن شناسایی چالش‌ها و ایرادات خط تولید سولفات آمونیوم شرکت بادرام پیشرو آریا اقدام به عیب‌یابی، بهینه‌سازی پارامترها و رفع مشکلات خط تولید پرداخته است.


 پس از انجام اصلاحات و فرآیندهای بهینه‌سازی مشکلات این خط تولید به طور کامل مرتفع شده و تولید محصول گرانول سولفات آمونیوم تا به امروز بدون مشکل در این واحد صنعتی ادامه پیدا کرده است. سولفات آمونیوم به عنوان کود کشاورزی حاوی نیتروژن و گوگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.