بررسی و تحلیل بازار سولفات پتاسیم، خرید و فروش عمده انواع سولفات پتاسیم

بررسی و تحلیل بازار سولفات پتاسیم، خرید و فروش عمده انواع سولفات پتاسیم

بررسی و تحلیل بازار سولفات پتاسیم

همان‌طور که در مقالات قبلی ذکر شده است، سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم دو ماده پرمصرف به عنوان کود پتاسه در صنعت کشاورزی هستند. مصرف کلرید پتاسیم به دلیل محتوای کلر آن دارای محدودیت‌هایی است اما سولفات پتاسیم این محدودیت‌ را نداشته و می‌تواند به جای کلرید پتاسیم مورد استفاده قرار گیرد. بررسی آمار تولید و تجارت این دو محصول در دنیا نشان می‌دهد که کلرید پتاسیم به عنوان یک کالای تجاری شناخته شده در دنیا است که طبق آخرین آمار ارزش تجارت این محصول در سال 2021 نزدیک به 30 میلیارد دلار بوده است. چین، کانادا، بلاروس، روسیه، آلمان، اسرائیل و اردن بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول هستند.

چین علاوه بر تولید داخلی خود، بیش از 13 درصد از واردات کلرید پتاسیم دنیا را نیز به خود اختصاص داده است. در برابر کلرید پتاسیم، ارزش کل تجارت سولفات پتاسیم در دنیا حدود 5/1 میلیارد دلار در سال 2021 بوده است که نشان دهنده تولید محلی و منطقه‌ی این محصول از کلرید پتاسیم است. شکل‌های 1 و 2 شمای کلی تجارت کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم را در دنیا نشان داده است. کشورهای دارای منابع سنگی و شورابه‌ای پتاسه عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کلرید پتاسیم هستند اما تولید سولفات پتاسیم از کلرید پتاسیم و اسید سولفوریک در سایر مناطق دنیا نیز امکان‌پذیر است. اسید کلریدریک محصول جانبی اصلی تولید سولفات پتاسیم از کلرید پتاسیم است که یا به طور مستقیم به فروش می‌رسد و یا به محصولات دیگری چون کلرید کلسیم، کلرید آمونیوم و … تبدیل می‌شود.

بررسی و تحلیل بازار سولفات پتاسیم
Source: OEC
شکل 1، صادرکنندگان (نمودار چپ) و واردکنندگان (نمودار راست) بزرگ کلرید پتاسیم در دنیا
Source: OEC
شکل 2، صادرکنندگان (نمودار چپ) و واردکنندگان (نمودار راست) بزرگ سولفات پتاسیم در دنیا

بررسی تولید سولفات پتاسیم در ایران به دلیل عدم دسترسی به آمارهای دقیق و رسمی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان 443 هزار تن مجوز واحد صنعتی تولید سولفات پتاسیم صادر شده است. همچنین به میزان 731 هزار تن طرح در دست اجرا وجود دارد که 171 هزار تن از این طرح‌ها دارای پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد هستند. از میان واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، حدود 350 هزار تن دارای کد کودی از وزارت جهاد کشاورزی هستند. بنابراین حداکثر میزان تولید سولفات پتاسیم در کشور نمی‌تواند بیش از 350 هزار تن در سال باشد.

سالیانه به طور متوسط حدود 75 هزار تن کلرید پتاسیم وارد کشور می‌شود، همچنین حدود 30 هزار تن کلرید پتاسیم توسط مجتمع پتاس خور و بیابانک تولید شده است. در صورتی که از مجموع 105 هزار تن عرضه کلرید پتاسیم، 70 درصد این میزان یعنی 5/73 هزار تن برای تولید سولفات پتاسیم به کار رفته باشد، می‌توان تولید سالیانه این محصول در کشور را حدود 85 هزار تن برآورد کرد. فهرست شرکت‌های دارای کد کودی از وزارت جهاد کشاورزی برای تولید سولفات پتاسیم در جدول 1 (مستخرجه از پایگاه جامع مواد کودی کشور) آمده است. بر اساس اطلاعات پایگاه مواد کودی کشور تعداد ثبت کودی فعال کود سولفات پتاسیم برابر 412 مورد بوده است که از این بین 97 مورد تولیدی، 82 مورد توزیعی و 233 مورد وارداتی بوده است.

جدول 1- فهرست شرکت‌های تولیدی دارای کد کودی از وزارت جهاد کشاورزی برای سولفات پتاسیم

نام شرکت تولیدکنندهنام محصول/برندنام کود
هامین شیمی هلیل رودکارکیا – تولیدیسولفات پتاسیم
راویس کشت مهامراکویت (RACOVIT) – تولیدیسولفات پتاسیم
شیمی ریشه گستر مزرعهشیمی ریشه گستر مزرعه – تولیدیسولفات پتاسیم
کیا سم کارمانیاگمار- تولیدیسولفات پتاسیم
پارسیان کلرامرتات – تولیدیسولفات پتاسیم
جهان سبز ایساتیسGREEN GLOBE تولیدیسولفات پتاسیم
تولید کود شیمایی شاهرود شایستهشاهرود شایسته – تولیدیسولفات پتاسیم
کودپوش صحراbooster-k تولیدیسولفات پتاسیم
کاوندیش شیمی کرمانارژن – تولیدیسولفات پتاسیم
آراد شیمی بارزABSOLET تولیدیسولفات پتاسیم
فراز صنعت شیمی نورفارس پتاس نور- تولیدیسولفات پتاسیم
میهن زاجKALISOL MZ تولیدیسولفات پتاسیم
پتروپاریز سبز البرزPRONICE تولیدیسولفات پتاسیم
اندیشه سبز ثمینکاوان14 (KAVAN 14) تولیدیسولفات پتاسیم
مهاب شیمی ریمهاب شیمی ری – تولیدیسولفات پتاسیم
سروستان پاک ایرانیان رایکادابل اس پی‌ای 7 – تولیدیسولفات پتاسیم
آذین شیمی آرکاboostfer-k تولیدیسولفات پتاسیم
آذین شیمی آرکالارا استار (LARA STAR) – تولیدیسولفات پتاسیم
حیات سبز سبحانFerti seep تولیدیسولفات پتاسیم
حیات سبز سبحانGreen yard تولیدیسولفات پتاسیم
پتروشیمی ارومیهصنایع پتروشیمی خلیج فارس – تولیدیسولفات پتاسیم
نیکنام شیمی بیکرانهرمس نیکنام شیمی بیکران – تولیدیسولفات پتاسیم
صنایع شیمیایی ناژین مجد کریمانسمنگان (SAMANGAN) – تولیدیسولفات پتاسیم
کیمیا زمین دشتکارکیمیا زمین دشتکار1397- تولیدیسولفات پتاسیم
بهاوران زرین مژدهمسترگرین (master green) – تولیدیسولفات پتاسیم
کشت و صنعت افق نصر شیرازجیسا (JISAA) – تولیدیسولفات پتاسیم
سیدعلی طباطبائی قمیهیدروکورپ (HYDRO CORP) – تولیدیسولفات پتاسیم
معین کانساران توسمعین کانساران توس- تولیدیسولفات پتاسیم
پویا تدبیر فراستSEEDFLEX تولیدیسولفات پتاسیم
شرکت کشاورزی پارس کیمیا کشتPlant Guard تولیدیسولفات پتاسیم
صنایع شیمیایی کرمان زمینجنوبگان(JONOBGAN) – تولیدیسولفات پتاسیم
نوین شیمی سازان سبز مازندمهرگان- تولیدیسولفات پتاسیم
معین سبزه کاران توسدردانه- تولیدیسولفات پتاسیم
ایمان‌هادیزاده رییسیماژان MAZHAN – تولیدیسولفات پتاسیم
بنیان شیمی رشدWOPROFERT تولیدیسولفات پتاسیم
سروستان پاک ایرانیان رایکاza.eee.m 17 تولیدیسولفات پتاسیم
مهندسی سازه‌های یادنگار(سینکو)سینکو SINCO – تولیدیسولفات پتاسیم
سلف شیمیسلف شیمی کود ممتاز سلف شیمی-تولیدیسولفات پتاسیم
کلات آهن بهارانفرمولایف FERMOLIFE – تولیدیسولفات پتاسیم
صنایع شیمیایی ناژین مجد کریمانسمنگان SAMANGAN – تولیدیسولفات پتاسیم
کشت و صنعت افق نصر شیرازZAVAR زاور- تولیدیسولفات پتاسیم
شیمیایی فجر پارسیانفجر پارسیان – تولیدیسولفات پتاسیم
توسعه گستر کویرکیمیا کویر – تولیدیسولفات پتاسیم
کنجاله سازکنجاله ساز – تولیدیسولفات پتاسیم
نویدنهادگان نو قومسنوید نو NAVID NO – تولیدیسولفات پتاسیم
دفع آفات البرز بهسمPHYTOMAX تولیدیسولفات پتاسیم
صنعت پتاس آسیاصنعت پتاس آسیا Asia Potash Industry- تولیدیسولفات پتاسیم
سامان شیمی کویرسنبله-تولیدیسولفات پتاسیم
سید علی امامیPEAR GREEN تولیدیسولفات پتاسیم
جهان سبز ایساتیسAGROFER تولیدیسولفات پتاسیم
صنعت پتاس آسیاصنعت پتاس آسیا Asia Potash Industry-تولیدیسولفات پتاسیم
بهاوران زرین مژدهGREEN WORLD تولیدیسولفات پتاسیم
تولید مواد دفع آفات نباتی جنوبشرق (تمودان)تمودان – تولیدیسولفات پتاسیم
شیمی اکسیر بوستانکوه سر KOOH SAR- تولیدیسولفات پتاسیم
محمدرضا شمشادیSHEMSHAD تولیدیسولفات پتاسیم
پتاس سازان کویر سبزGreen Desert تولیدیسولفات پتاسیم
کیا سم کارمانیاCITRAL تولیدیسولفات پتاسیم
شرکت کیمیا کود پارسکیمیا تاپ پلاس-تولیدیسولفات پتاسیم
سرو آذين رويشتیلوکس TILOX- تولیدیسولفات پتاسیم
شرکت کشاورزی پارس کیمیا کشتPARSI MIX K50 تولیدیسولفات پتاسیم
فرآیند صنعت کودFERKANEX تولیدیسولفات پتاسیم
تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیمشرکت تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم – تولیدیسولفات پتاسیم
مروارید ارس بارانمروارید ارس باران – تولیدیسولفات پتاسیم
گروه تولیدی پردیس طلاییFERTI-NURSE تولیدیسولفات پتاسیم
سبز محصول داتیسDATIS تولیدیسولفات پتاسیم
میهن زاجشرکت میهن زاج – تولیدیسولفات پتاسیم
مروارید ارس بارانمروارید ارس باران – تولیدیسولفات پتاسیم
واستریوشان مادVASTER GREEN تولیدیسولفات پتاسیم
گل شیمی سپاهانفارمیگل FARMIGOL- تولیدیسولفات پتاسیم
فرآوری شیمیایی زنجاناورال- تولیدیسولفات پتاسیم
صنایع شیمیایی شیمی کردFLOURISH تولیدیسولفات پتاسیم
صنایع شیمیایی ناژین مجد کریمانسمنگان SAMANGAN – تولیدیسولفات پتاسیم
شرکت کیمیا کود پارسکیمیا تاپ پلاس- تولیدیسولفات پتاسیم
صنایع شیمیایی کرمان زمینپتاس جنوبگان POTASOL – تولیدیسولفات پتاسیم
تعاونی 677 آریا شیمیبوستانو BOSTANO- تولیدیسولفات پتاسیم
تعاونی 677 آریا شیمیسولفات پتاسیم آریا شیمی Ariashimi – تولیدیسولفات پتاسیم
مروارید ارس بارانمروارید ارس باران – تولیدیسولفات پتاسیم
ایوان شیمی کرجایوان شیمی – تولیدیسولفات پتاسیم
کلات آهن بهارانEVERSOL تولیدیسولفات پتاسیم
ماخذ: سامانه جامع مواد کودی کشور

تنها تولیدکننده سولفات پتاسیم که اطلاعات آن در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) موجود است، پتروشیمی ارومیه (شاروم) است. بر اساس اطلاعات دریافتی از صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی 29 اسفند 1401 شرکت پتروشیمی ارومیه، ظرفیت، میزان تولید، نرخ فروش و پیش‌بینی تولید و فروش سال 1402 به شرح جدول 2 است.

جدول 2، بررسی اطلاعات ظرفیت، تولید و فروش سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

شرح14001401برآورد 1402
ظرفیت تولید (تن)20,00020,00020,000
میزان تولید واقعی (تن)16,47017,01328,000
قیمت فروش هر تن (ریال)145,655,301313,227,634415,000,000
مواد اولیه(کلرید پتاسیم)/ تامین داخلی (تن)15,035
مواد اولیه(کلرید پتاسیم)/ قیمت هر تن (ریال)197,181,000
ماخذ: صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1401 شرکت پتروشیمی ارومیه، سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال)

خرید و فروش عمده انواع سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم به صورت کیسه‌های 25 و 50 کیلویی و یا جامبوبگ‌های 1 تنی به صورت عمده به فروش می‌رسد. بر اساس بررسی قیمت‌های سولفات پتاسیم در سه سال گذشته و پیش‌بینی پنج سال آینده، قیمت سولفات پتاسیم عمده 725 دلار بر تن است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز به صورت هر دلار، 600.000 ریال، قیمت هر تن سولفات پتاسیم برابر با 435 میلیون ریال خواهد بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.